O MNIE

2389ae7Nazywam się Paweł Strejczek.
Od 2005 roku pracuję zawodowo jako programista. Specjalizuję się  w projektowaniu i implementacji oprogramowania dla automatyki przemysłowej.

Programowaniem zajmuję się jednak dużo dłużej. Pierwszy program napisałem w języku Basic dla komputera ZX Spectrum w wieku 5 lat. Od tego momentu zmieniałem jedynie technologie i języki. Sporą ilość czasu spędziłem programując w Turbo Pascalu a potem w Turbo Pascalu dla Windows (tak tak, był kiedyś taki wynalazek – proszę nie mylić z Delphi). Potem przyszła kolej na C i C++. W Visual C++ 6 pisałem projekty zarówno pracy inżynierskiej jak i magisterskiej wykorzystując bibliotekę MFC.

Miałem również kilku letnie randez vous z technologiami webowymi. Zajmowałem się pisaniem backendów dla stron internetowych w PHP.

Gdy zacząłem pracę w obecnej firmie w 2005 roku technologią, którą używaliśmy do tworzenia aplikacji było Delphi, najpierw wersja 5 potem 2005. Ostatecznie wykonaliśmy zwrot w stronę technologii .Net. Jako, że przeważająca ilość projektów to aplikacje desktopowe, wykorzystuję zarówno Windows Forms (chociaż w tej chwili już dość sporadycznie) jak i WPF MVVM. Kod piszę w C# i sporadycznie również w VB.Net. Szczegółową listę technologii w których się specjalizuję można znaleźć na moich profilach zawodowych, do których linki zamieszczam poniżej.

Prywatnie jestem pasjonatem nowych technologii (nie tylko tych związanych bezpośrednio z IT). Interesuję się również metodykami i technologiami z zakresu szeroko pojmowanego rzemiosła programistycznego. Fascynuje mnie fizyka, szczególnie fizyka kwantowa. W wolnym czasie próbuję swoich sił w gamedev-ie. Bardzo interesuje mnie Internet Of Things i perspektywy, które otwiera. Jestem również muzykiem. Ukończyłem szkołę muzyczną w klasie gitary klasycznej i do dnia dzisiejszego dość sporo czasu poświęcam grze na gitarze, z tym że gitarę klasyczną zamieniłem na gitarę elektryczną i amatorsko gram na niej jazz.

Mój profil github

Mój profil zawodowy w GoldenLine

Mój profil zawodowy w LinkedIn


My name is Paweł Strejczek.
Since 2005 I work professionally as a Software Developer.
I specialize in design and implementation of software for Industrial Automation.

I wrote my first program in the Basic programming language for ZX Spectrum computer when I was 5. From this moment I only switched technologies and languages. I spent a lot of time programming in Turbo Pascal, and then in Turbo Pascal for Windows (not the Delphi one. This came much later). Then it was C and C++. In Visual C++ 6 I wrote my Engineering Thesis and 2 years later in Visual Studio and C++, I wrote my master thesis. Both with MFC library.

I also had a few years of randez-vous with web technologies. I was writing backend stuff for web pages in PHP.

When I started working in my current company in 2005 the technology we used to make apps was Delphi. We started with version 5 and then 2005. Then we switched to .Net technology. Most of the projects are desktop apps so I use both Windows Forms and WPF MVVM. I write my code mostly in C#, but sometimes also in VB.Net.
On my job profiles, you can find a Detailed list of technologies which I specialize in. You can find the links below.

I’m passionate about new technologies (not only those, which are directly related to IT). I’m interested in methodologies and technologies of the software development craft. I’m fascinated with physics, especially quantum physics. In my free time, I put my first steps in game development. I’m interested in the Internet of Things and perspectives open with this technology. I’m also a musician. I graduated a Music School in the classical guitar class and to this day I put a lot of time in playing the guitar. I have changed the classical guitar to electric guitar and I play jazz.

My github profile

My GoldenLine profile

My LinkedIn profile